phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Wyszukuj

Informacja o terminach płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy o terminach płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
• za miesiąc styczeń, luty, marzec do 15 marca każdego roku
• za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec do 15 maja każdego roku
• za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień do 15 września każdego roku
• za miesiąc październik, listopad, grudzień do 15 listopada każdego roku

Opłatę należy wnosić bez wezwania gotówką do sołtysa wsi lub na indywidualne rachunki bankowe Urzędu Gminy Piątnica podane w zawiadomieniach o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WAŻNE:

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości, właściciel posesji ma obowiązek w ciągu 14 dni od zaistniałej sytuacji złożyć nową deklarację!!!

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020