phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Gmina
Wyszukuj

Stałe Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna • opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi;
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.
Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych • planowania przestrzennego;
 • mienia komunalnego;
 • gospodarki komunalnej;
 • drogownictwa;
 • ochrony środowiska;
 • utrzymywania porządku i czystości w gminie;
 • rolnictwa;
 • handlu i usług;
 • inwestycji gminnych.
Komisja Spraw Społecznych • budżetu gminy;
 • wewnętrznego ustroju gminy oraz sołectw;
 • organizacja urzędów i instytucji gminnych;
 • porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
 • oświaty i wychowania;
 • kultury i kultury fizycznej;
 • zdrowia i pomocy społecznej.
Składy osobowe
Komisji Rady Gminy:Komisja RewizyjnaPrzewodniczący Komisji: Bogusław Kuczyński

Członkowie:

1) Pan Andrzej Dymek;
2) Pan Andrzej Świderwski;
3) Pan Sławomir Mroczkowski;
4) Pan Jarosław Pokropowicz.


Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych
Przewodniczący Komisji: Adam Robert Dąbrowski

Członkowie:

1) Pani Agnieszka Alicja Komorowska;
2) Pani Urszula Domitrz;
3) Pan Marek Konopko;
4) Pan Karol Śmiarowski.


Komisja Spraw Społecznych
Przewodniczący Komisji: Piotr Zduńczyk

Członkowie:

1) Pan Bogdan Bieńczyk;
2) Pani Halina Sowa;
3) Pan Jan Kopczewski;
4) Pan Krzysztof Weber.Protokoły posiedzeń komisji Rady Gminy udostępniane są do wglądu w Urzędzie Gminy, pokój nr 14, codziennie w godz. 730 - 1530.

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020