phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Konkursy
Wyszukuj

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE „PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NARKOMANII ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

Wójt Gminy Piątnica informuje, że w dniu 01.03.2021 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Rodzaje zadań

Zadanie 1. Wspieranie organizacji wypoczynku letniego lub zimowego, podczas którego będzie realizowany program profilaktyki uzależnień

Na realizację zadania, zgłoszonym do konkursu ofertom przyznano następującą dotację

Kwota dotacji 15 000,00  zł - Gminny Szkolny Związek Sportowy w Piątnicy na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie organizacji wypoczynku letniego lub zimowego, podczas którego będzie realizowany program profilaktyki uzależnień

Zadanie 2. Organizacja zajęć profilaktycznych dla wszystkich mieszkańców gminy

Na realizację zadania, zgłoszonym do konkursu ofertom przyznano następującą dotację:

 • Kwota dotacji 10 000,00 zł – Fundacja Działań Lokalnych LOGOS na realizację zadania publicznego pn. „LOKOMOTYWA"
 • Kwota dotacji 5 000,00 zł - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć profilaktycznych dla wszystkich mieszkańców gminy”
 • Kwota dotacji 5 000,00 zł - Gminny Klub Sportowy „Forty Piątnica” w Piątnicy na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć profilaktycznych dla wszystkich mieszkańców gminy”

Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci                                       i młodzieży z gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem

Na realizację zadania, zgłoszonym do konkursu ofertom przyznano następującą dotację

 • Kwota dotacji 8 000,00 zł – Fundacja „L” na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem”
 • Kwota dotacji 11 000,00 zł - Fundacja Działań Lokalnych LOGOS na realizację zadania publicznego pn. „Klub młodzieżowy – Przystań”
 • Kwota dotacji 11 000,00 zł - Gminny Klub Sportowy „Forty Piątnica” na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem”

Zadanie 4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, głównie alkoholizmowi                               i narkomanii”

Na realizację zadania, zgłoszonym do konkursu ofertom przyznano następującą dotację

Kwota dotacji 15 000,00  zł – Stowarzyszenie „Lawendowe Wzgórza” na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja programu rekomendowanego UNPLUGGED”

Kwota dotacji 10 000,00 zł – Fundacja Rodzina i Przyjaciele na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowy styl życia – rodzina i przyjaciele”

 

Jednocześnie informuję, że oferenci, którym zarekomendowano kwotę niższą niż w składanej ofercie, proszeni są o aktualizację kosztorysu, harmonogramu oraz opisu działań dla ww. zadań publicznych (z datą rozpoczęcia zadań nie wcześniej niż 20.03.2021)

 

Wzory druków zostały zamieszczone poniżej.

 

 

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020