phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje
Wyszukuj

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 23.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 07.03.2022 roku, Wójt Gminy Piątnica po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ogłoszonego Zarządzeniem 14.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 02 lutego 2022 r.

 

Na realizację zadań publicznych, zgłoszonym do konkursu ofertom przyznano środki finansowe, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Tytuł zadania publicznego

Kwota przyznanej dotacji

Zadanie 1. WSPIERANIE ORGANIZACJI WYPOCZYNKU LETNIEGO LUB ZIMOWEGO PODCZAS KTÓREGO BĘDZIE REALIZOWANY PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

1

Gminny Klub Sportowy FORTY PIĄTNICA

ul. Szkolna 23, 18-421 Piątnica Poduchowna

Wspieranie organizacji wypoczynku letniego lub zimowego, podczas którego będzie realizowany program profilaktyki uzależnień

8000,00

2

Gminny Szkolny Związek Sportowy

ul. Szkolna 29, 18-421 Piątnica Poduchowna

Wspieranie organizacji wypoczynku letniego lub zimowego, podczas którego będzie realizowany program profilaktyki uzależnień

8000,00

Razem:

16 000,00

 

ZADANIE 2. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM POLEGAJĄCE NA ORGANIZACJI POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

1

Gminny Klub Sportowy FORTY PIĄTNICA

ul. Szkolna 23, 18-421 Piątnica Poduchowna

Przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym polegające na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień

30 098,00

2

Gminny Szkolny Związek Sportowy

ul. Szkolna 29, 18-421 Piątnica Poduchowna

j.w.

9 902,00

Razem:

40 000,00

ZADANIE 3. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PIĄTNICA W SZCZEGÓLNOŚCI ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM

1

Stowarzyszenie "LAWENDOWE WZGÓRZE"

ul. Kosińskiego 32/3, 78-400 Szczecinek

Realizacja programu rekomendowanego "UNPLUGGED"

5000,00

2

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica

ul. Krótka 2, 18-421 Piątnica Poduchowna

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród mieszkańców gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem

7000,00

3

Fundacja działań lokalnych LOGOS,

Wierzbowo 13, 18-411 Śniadowo

Klub młodzieżowy PRZYSTAŃ

12000,00

Razem:

24000,00

ZADANIE 4. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, GŁÓWNIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

1

Fundacja działań lokalnych LOGOS,

Wierzbowo 13, 18-411 Śniadowo

LOKOMOTYWA

10 000,00

2

Fundacja RODZINA I PRZYJACIELE

ul. Zielona 4, 18-421 Piątnica Poduchowna

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, głównie alkoholizmowi i narkomanii- zdrowo w plenerze

10 000,00

Razem:

20 000,00

 

Warunkiem przekazania dotacji jest zaktualizowanie oferty i dostosowanie do kwoty przyznanej dotacji oraz zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.

Aktualizacji ofert proszę dokonać na podstawie załączonych formularzy.

 

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020