phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

Informacja o projekcie

INFORMACJA O PROJEKCIE

ROZBUDOWA SYSTEMU WODNO-KANALIZACYJNEGO NA TERENIE GMINY PIĄTNICA W OBSZARZE AGLOMERACJI ŁOMŻA

 

W dniu 14 sierpnia 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa na realizację inwestycji „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Piątnica w obszarze Aglomeracji Łomża” o nr POIS.02.03.00-00-0264/17-00.

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 7 673 665,29 PLN

Maksymalna wartość dotacji wynosi 4 025 483,53 PLN

Okres kwalifikowalności wydatków określony został na okres: 01.07.2016 – 31.12.2019

 

Harmonogram działań objętych inwestycją:

Nazwa zadania

Termin realizacji

Zadanie 1. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drozdowo- II etap

I-III kw. 2019

Zadanie 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjno-ciśnieniowym do miejscowości Marianowo i Piątnica Poduchowna

II – III kw. 2018

Zadanie 3. Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – budowa kolektora ściekowego w miejscowości Piątnica Włościańska

II – III kw. 2018

Zadanie 4. Wymiana pomp, w istniejącym systemie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Piątnica Poduchowna oraz Czarnocin

I – III kw. 2019

Zadanie 5. Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Marianowo z siecią wodociągową w miejscowości Budy Czarnockie

III – IV kw. 2018

 

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020