phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności
Wyszukuj

INFORMACJA O WYBORZE GRANTOBIORCÓW W ZWIĄZKU Z II NABOREM NA WNIOSKI O UDZIELENIE GRANTÓW NA INSTALACJE OZE

Po przeprowadzonej ocenie formalno-merytorycznej w oparciu o opracowany zestaw kryteriów określony w Regulaminie wyboru grantobiorców i realizacji projektu grantowego pn. „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Piątnica” ustalono listy osób zakwalifikowanych do projektu.

Osoby zakwalifikowane proszone są o dostarczenie do Urzędu osobiście lub pocztą na adres Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna  z dopiskiem GRANT NA INSTALACJĘ OZE poniżej wskazanych danych:

 • 3 ofert (na formularzu) wykonania każdej instalacji (odrębne dla instalacji fotowoltaicznej i instalacji solarnej)
 • do podpisania umowy: PESEL, nr dowodu, wskazanie kto wydał dowód osobisty.

      Grantobiorca zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia wyboru wykonawcy, a tym samym ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość przeprowadzonych procedur w tym zakresie.

        Wybór wykonawcy należy dokonać poprzez przeprowadzenie badania rynku tj. wysłanie / przekazanie minimum 3 zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców instalacji Odnawialnych Źródeł Energii  posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji. Grantobiorca zobowiązany jest przeprowadzić badanie rynku, poprzez wysłanie / przekazanie zapytania ofertowego w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej. Wydatki powinny być ponoszone w sposób oszczędny, tzn. nie zawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych. Wymagane jest udokumentowanie przeprowadzonej procedury.

       W załącznikach zostały załączone wzory formularzy dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy. 

       Umowy będą podpisywane niezwłocznie.

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU ZOSTANĄ POWIADOMIONE TELEFONICZNIE I/LUB POCZTĄ TRADYCYJNĄ LUB ELEKTRONICZNĄ.

 

Załączniki do pobrania:

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020