phonelink_ring tel. 86 216 24 76
Czynne: Pon. - Pt. 7.30 - 15.30
settings_brightness
Wielkość tekstu:
 • a
 • a
 • a
Jesteś tutaj: Strona główna » Konkursy
Wyszukuj

Nabór na Członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Wójt Gminy Piątnica – Artur Wierzbowski zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu gminy Piątnica do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonych przez Wójta Gminy Piątnica otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.

Nabór jest do następujących Komisji Konkursowych:
1.

Nabór odbywa się na podstawie złożenia „FORMULARZA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ do opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonych przez Wójta Gminy Piątnica otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021”, który w terminie do 05.02.2021 r. należy:
a) przesłać do godz. 9.00 drogą elektroniczną w formie skanu na adres e mail: k.modzelewska@gminapiatnica.pl
b) dostarczyć oryginał do siedziby Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, pok. 8

c) wysłać oryginał pocztą na adres: do siedziby Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna

O terminie wpływu/złożenia formularza decyduje data i godz. przesłania na pocztę elektroniczną lub data wpływu do Urzędu Gminy Piątnica.

Za udział w pracach Komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz formularz do wypełnienia znajdują się w poniższych załącznikach

 

 

Fundusze Europejskie

 • ugpiatnica@gminapiatnica.pl
 • 86 216 24 76
 • 86 218 24 56

  • Numer konta do wpłat:
  • Hexa Bank Spółdzielczy
   68 8762 0009 0000 1270 2000 0020